29/10/2020 21:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cảnh mùa xuân (II)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 03:34

 

Lật lật[1] bình phong mở mấy lần,
Khắp hòa[2] chốn chốn một trời xuân!
Hiu hiu gió thổi, hương lồng áo,
Phơi phới mưa sa, ngọc đượm chân.
Liễu vẽ mày xanh oanh chấp chới,
Mai tô má phấn bướm xun xoăn.
Đường chen xe ngựa tai vang nhạc,
Nào chốn nào là chẳng cõi nhân[3] ?
[1] Phần phật.
[2] Cả.
[3] Nhân gian.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Vịnh cảnh mùa xuân (II)