01/10/2022 09:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa (Mưa đừng mưa ở đây)

Tác giả: Samuel Marshak - Самуил Маршак

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2008 19:40

 

Bản dịch của Thái Bá Tân

Mưa đừng mưa ở đây
Mưa hãy sang phía Tây
Bên kia đang cần nước
Đừng trở lại bên này!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Samuel Marshak » Mưa (Mưa đừng mưa ở đây)