21/08/2022 03:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sa Lạc hà
沙洛河

Tác giả: Cát Địch Mã Gia - 吉狄马加

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/08/2021 21:52

 

Nguyên tác

躺在这块土地上
我悄悄地睡去
﹝你这温柔的
属于我的故土
最动人的谣曲啊
我是在你的梦里睡着的﹞

躺在这块土地上
我甜甜地醒来
﹝你这自由的
属于我的民族
最崇高的血液啊
我是在你的轻唤中醒来的﹞

Bản dịch của Nguyễn Lệ Chi

Ngả mình trên đất
Tôi thiếp đi
(Những khúc dân ca lay động lòng người
Dịu dàng của quê hương tôi
Tôi ngủ vùi trong giấc mộng của người)

Ngả mình trên đất
Tôi mơ màng tỉnh
(Dòng máu cao quý tự do
Thuộc dân tộc tôi
Tôi đã thức tỉnh trong tiếng gọi người sục sôi)
Sa Lạc hà là con sông quê hương tác giả.
Nguồn: Ngôn ngữ của lửa (thơ), Jidi Majia, Nguyễn Lệ Chi dịch, NXB Văn học, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cát Địch Mã Gia » Sa Lạc hà