08/02/2023 14:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo đương quy
早當歸

Tác giả: Vũ Thiện Đễ - 武善弟

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2014 22:09

 

Nguyên tác

眼前人景已全非,
路上他人任指揮。
譬若齊天能不救,
苦尋生地早當歸。

Phiên âm

Nhãn tiền nhân cảnh dĩ toàn phi,
Lộ thượng tha nhân nhậm chỉ huy.
Thí nhược Tề Thiên[1] năng bất cứu,
Khổ tầm sinh địa tảo đương quy.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Người, cảnh ngày nay khác cả rồi
Trên đường chúng nó chỉ tay thôi!
Tề Thiên trông thấy kêu vô phép
Đất sống về quê đã có nơi
Nguồn: Vũ Thiện Đễ - Cuộc đời và tác phẩm, NXB Hà Nội, 2013
[1] Tức Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Thiện Đễ » Tảo đương quy