29/05/2022 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mở hội Kinh Thơ

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 24/10/2009 22:39

 

Một thuở nơi động hoa
sỏi ngọc ùn mây trắng
hàng hàng giải thoát tăng
trẩm hùng như núi lặng

Trên cội đá rêu hồng
hiền giả A Nan tụng
lời như mưa xuân mau
như chuông trầm núi thẳm

Gió bão mười phương yên
chim họp bầy múa hát
mây tấu nhạc thiên tiên
rừng trầm dâng hương ngát

Pháp kệ trổ nên hoa
hoa theo ngọn suối mát
nhuần thắm cõi ta bà
ướp trang kinh giải thoát
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Mở hội Kinh Thơ