27/10/2021 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2012 16:56

 

Gió muôn dặm đến hồn du tử
Trăng nửa đêm về bóng cố nhân...
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Nhớ