02/10/2022 16:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối tửu kỳ 2
對酒其二

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/03/2007 13:37

 

Nguyên tác

勸君莫拒杯,
春風笑人來。
桃李如舊識,
傾花向我開。
流鶯啼碧樹,
明月窺金罍。
昨來朱顏子,
今日白發催。
棘生石虎殿,
鹿走姑蘇臺。
自古帝王宅,
城闕閉黃埃。
君若不飲酒,
昔人安在哉。

Phiên âm

Khuyến quân mạc cự bôi,
Xuân phong tiếu nhân lai.
Ðào lý như cựu thức,
Khuynh hoa hướng ngã khai.
Lưu oanh đề bích thụ,
Minh nguyệt khuy kim lôi.
Tạc lai chu nhan tử,
Kim nhật bạch phát thôi.
Cúc sinh Thạch Hổ điện[1],
Lộc tẩu Cô Tô đài[2].
Tự cổ đế vương trạch,
Thành khuyết bế hoàng ai.
Quân nhược bất ẩm tửu,
Tích nhân an tại tai?

Dịch nghĩa

Xin ông chớ từ chối chén rượu mời này
Khi gió xuân đang chào đón người mới tới
Cây đào và cây mận như người quen biết cũ
Cứ hướng về ta mà nở hoa
Chim oanh vừa chuyền vừa hót trên cây xanh
Trăng sáng chiếu trên chén vàng
Hôm qua mặt mũi còn hồng hào
Hôm nay tóc trắng đã giục giã
Cây gai dại mọc đầy ở điện Thạch Hổ
Hươu nai chạy trong đài Cô Tô bỏ hoang
Từ xưa tới nay những chỗ đế vương ở
Thành quách phủ trong lớp bụi vàng
Nếu ông không uống rượu
Thì xin hỏi ông người xưa đang ở đâu?

Bản dịch của (Không rõ)

Khuyên bạn đừng chê rượu
Gió xuân cười cợt người
Ðào lý bạn quen cũ
Nghiêng hoa nở vì ai
Cành biếc chim oanh hót
Chén vàng trăng sáng soi.
Bửa trước mặt non dại
Hôm nay tóc bạc rồi
Gai lan thạch hổ điện
Hươu chạy Cô Tô đài
Xưa nay cung vua chúa
Thành khuyết ngập trần ai
Bạn sao không uống rượu
Người xưa nay còn ai ?
[1] Cung điện của vua Thạch Hổ nhà Hậu Triệu, trước khi bị Tần Thuỷ Hoàng tiêu diệt.
[2] Đền đài của vua Phù Sai nước Ngô trước khi bị vua nước Việt là Câu Tiễn thôn tính.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Đối tửu kỳ 2