20/02/2020 22:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Sử Công mộ
過史公墓

Tác giả: Ngô Gia Kỷ - 吳嘉紀

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2009 20:48

 

Nguyên tác

才聞戰馬渡滹沱,
南北紛紛盡倒戈。
諸將無心留社稷,
一杯遺恨對山河。
秋風暮嶺松篁暗,
夕照荒城鼓角多。
寂寞夜臺誰吊問,
蓬蒿滿地牧童歌。

Phiên âm

Tài văn chiến mã độ Hô Đà,
Nam bắc phân phân tận đảo qua.
Chư tướng vô tâm lưu xã tắc,
Nhất bôi di hận đối sơn hà.
Thu phong mộ lĩnh tùng hoàng ám,
Tịch chiếu hoang thành cổ giốc đa.
Tịch mịch dạ đài thuỳ điếu vấn,
Bồng hao mãn địa mục đồng ca.

Bản dịch (của Bản dịch của Hoàng Tạo)

Bỗng nghe ngựa chiến vượt Hô Đà
Nam Bắc vùng lên trở giáo ra
Quân tướng lòng ghi ơn xã tắc
Đất mồ nện chặt hận sơn hà
Gió thu thông trúc chiều ảm đạm
Thành cổ tà dương, trống, tù và
Lặng lẽ suối vàng ai biếng hỏi?
Lau già trẻ hát rộn đồng xa
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 3), NXB Giáo dục, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Gia Kỷ » Quá Sử Công mộ