23/09/2021 21:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Anh bên em”
“Ты - рядом”

Tác giả: Yuliya Drunina - Юлия Друнина

Nước: Nga
Đăng bởi xinbac-tibo vào 02/06/2007 05:05

 

Nguyên tác

Ты - рядом, и все прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете.

Спасибо за эти губы,
Спасибо за руки эти.
Спасибо тебе, мой любимый,
За то, что ты есть на свете.

Ты - рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встретить..
Единственный мой, спасибо
За то, что ты есть на свете!

Bản dịch của Thuỵ Anh

Anh bên em, và mọi điều đều tuyệt diệu:
Cả cơn mưa và ngọn gió lạnh lùng
Cảm ơn anh, người trong sáng vô cùng
Rằng anh đã trên đời này hiện hữu

Cảm ơn vì đôi môi này
Cảm ơn vì đôi tay ấy
Cảm ơn anh, anh yêu,
Vì anh đã trên đời này hiện hữu

Anh bên cạnh em đây, mà lẽ ra có thể
Hai chúng mình chẳng hề gặp được nhau
Người duy nhất của em ơi, em xin nói một câu
Cảm ơn vì trên đời này anh hiện hữu!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yuliya Drunina » “Anh bên em”