11/04/2021 18:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bi kịch hót

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 06/05/2009 07:07

 

Tưởng bay ngàn dặm thơ
Hoá vòng vo nhảy nhót
Giữa cái lồng rất to
Tự đan bằng tiếng hót.
Đà Lạt 1997

Nguồn: blog của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Bi kịch hót