05/12/2022 02:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thường đệ 2
裳棣 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 18:07

 

Nguyên tác

死喪之威,
兄弟孔懷。
原隰裒矣,
兄弟求矣。

Phiên âm

Tử táng chi uy,
Huynh đệ khổng hoài.
Nguyên thấp bầu hỹ!
Huynh đệ cầu hỹ!

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Việc tử vong tang tóc đáng sợ
Chỉ anh em mới nhớ thương nhau
Thây chồng trũng thấp đồi cao
Kiếm tìm cho được quản nào anh em
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thường đệ 2