25/02/2024 03:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lưu Hoàn bắc quy
送劉寰北歸

Tác giả: Lưu Thương - 劉商

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2014 16:04

 

Nguyên tác

南巢登望縣城孤,
半是青山半是湖。
知爾素多山水興,
此回歸去更來無。

Phiên âm

Nam Sào[1] đăng vọng huyện thành cô,
Bán thị thanh sơn bán thị hồ.
Tri nhĩ tố đa sơn thuỷ hứng,
Thử hồi quy khứ cánh lai vô?

Dịch nghĩa

Từ Nam Sào lên cao nhìn về thành huyện đường chơ vơ ấy,
Chỉ thấy núi xanh và ao hồ.
Vẫn biết là ông vốn thích núi non sông nước,
Sau chuyến về lần này, liệu ông có còn lại đây nữa không?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ Nam Sào nhìn cô thành nọ
Nửa núi xanh còn nửa là hồ
Biết ông sơn thuỷ đam mê
Đi rồi ông có tính về lại không?
Lưu Hoàn thân thế không rõ.

[1] Tên đất, nay là huyện Sào, tỉnh An Huy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Thương » Tống Lưu Hoàn bắc quy