03/08/2020 20:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có phúc thì mới có lông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2019 15:55

 

Có phúc thì mới có lông,
Người nào vô phúc sạch lông làu làu.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Có phúc thì mới có lông