18/01/2021 18:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô y 3
無衣 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:40

 

Nguyên tác

豈曰無衣?
與子同裳。
王于興師,
修我甲兵,
與子偕行。

Phiên âm

Khỉ viết vô y ?
Dữ tử đồng thường!
Vương vu hưng sư,
Tu ngã giáp bàng (binh),
Dữ tử giai hàng.

Dịch nghĩa

Há rằng anh không có áo quần ?
Thì cùng anh mặc chung quần!
Vua sắp lấy mạng lịnh của thiên tử mà dấy binh.
Chúng ta cùng sửa soạn áo giáp và binh khí,
Tôi với anh cùng đi chung với nhau.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Há anh không áo quần sao ?
Thì quần xin để cùng nhau mặc liền.
Dấy binh vua đã vội truyền,
Binh nhu áo giáp xin nguyền lo chung.
Với anh hăng hái đi cùng.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

hàng (đọc hàng cho hợp vận): đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Vô y 3