20/01/2022 06:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du thành nam thập lục thủ - Tái thần
遊城南十六首-赛神

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 20/06/2021 11:51

 

Nguyên tác

白布長衫紫領巾,
差科未動是閑人。
麥苗含穟桑生葚,
共向田頭樂社神。

Phiên âm

Bạch bố trường sam tử lĩnh cân,
Sai khoa vị động thị nhàn nhân.
Mạch miêu hàm tuệ tang sinh thậm,
Cộng hướng điền đầu nhạc xã thần.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vải trắng áo dài đầu tím khăn
Khác ban chưa chuyển đấy người nhàn
Ngậm đòng lúa mạch dâu sinh quả
Đầu ruộng cùng vui thần đất thăm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Du thành nam thập lục thủ - Tái thần