18/09/2020 21:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em nỏ tham chi bệ gỗ giường lèo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2015 18:04

 

Em nỏ tham chi bệ gỗ giường lèo,
Tham anh có đôi ba chữ, dẫu đói nghèo cũng ấm êm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em nỏ tham chi bệ gỗ giường lèo