16/05/2021 03:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đích thực

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 17:55

 

Đứng giữa đồng anh chợt phát ghen
Trước em cỏ nội với hoa hèn
Hoa vàng hoa bạc tìm đâu mãi
Trinh bạch chồi lên tự đất đen
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Đích thực