09/07/2020 03:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc
塞下曲

Tác giả: Trần Khứ Tật - 陳去疾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2014 08:41

 

Nguyên tác

春至金河雪似花,
蕭條玉塞但胡沙。
曉來重上城關望,
惟見驚塵不見家。

Phiên âm

Xuân chí Kim hà[1], tuyết tự hoa,
Tiêu điều Ngọc tái[2] đãn Hồ sa.
Hiểu lai trùng thướng thành quan vọng,
Duy kiến kinh trần bất kiến gia.

Dịch nghĩa

Xuân tới sông Kim, tuyết như hoa,
Cửa ải Ngọc xác xơ trong sa mạc xứ Hồ.
Buổi sáng lên lầu ải quan sát,
Chỉ thấy gió cuốn cát bụi chứ không thấy một nóc nhà nào.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân sông Kim tuyết như hoa bạc
Sa mạc Hồ xơ xác Ngọc quan
Sáng lên lầu ải nhìn xem
Chỉ toàn gió bụi, không xen một nhà
[1] Một phụ lưu của sông Hoàng Hà.
[2] Tức Ngọc Môn quan, vị trí nay tại xã Sa Châu, huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Khứ Tật » Tái hạ khúc