17/01/2021 05:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ yến Lâm Tân Trịnh Minh Phủ trạch
秋夜宴臨津鄭明府宅

Tác giả: Đỗ Thẩm Ngôn - 杜審言

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2008 03:46

 

Nguyên tác

行止皆無地,
招尋獨有君。
酒中堪累月,
身外即浮雲。
露白宵鐘徹,
風清曉漏聞。
坐攜餘興往,
還似未离群。

Phiên âm

Hành chỉ giai vô địa,
Chiêu tầm độc hữu quân.
Tửu trung kham luỹ nguyệt,
Thân ngoại tức phù vân.
Lộ bạch tiêu chung triệt,
Phong thanh hiểu lậu văn.
Toạ huề dư hưng vãng,
Hoàn tự vị ly quần.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ở đi đều chẳng chốn
Mời mọc chỉ ông đây
Trong rượu say liền tháng
Ngoài thân nổi bóng mây
Sương mờ chuông tối lặng
Gió mát giọt mai đầy
Thừa hứng ngồi nâng chén
Còn như chửa rẽ bầy
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Thẩm Ngôn » Thu dạ yến Lâm Tân Trịnh Minh Phủ trạch