26/05/2022 05:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tuyền công sơn trì
題璿公山池

Tác giả: Lý Kỳ - 李頎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/05/2006 05:02

 

Nguyên tác

遠公遁跡廬山岑,
開士幽居祇樹林。
片石孤雲窺色相,
清池皓月照禪心。
指揮如意天花落,
笑臥閒房春草深。
此外俗塵都不染,
唯余玄度得相尋。

Phiên âm

Viễn công[1] độn tích Lư Sơn[2] sầm,
Khai sĩ u cư Kỳ Thụ lâm[3].
Phiến thạch cô vân khuy sắc tướng,
Thanh trì hạo nguyệt chiếu thiền tâm.
Chỉ huy như ý thiên hoa lạc,
Tiếu ngoạ nhàn phòng xuân thảo thâm.
Thử ngoại tục trần đô bất nhiễm,
Duy dư huyền độ đắc tương tầm.

Dịch nghĩa

Ông Huệ Viễn lánh mình ở núi Lư,
Mở ra chỗ nhàn trong rừng Kỳ Thụ.
Tảng đá và đám mây cô đơn cho thấy sắc tướng,
Ao trong và trăng bạc soi rõ lòng thiền.
Điều khiển theo ý mình, hoa trời rụng,
Nằm ngồi nơi phòng vắng cỏ xuân um tùm.
Bụi tục ngoài chốn ấy đều không bén tới,
Chỉ phép nhiệm mầu mới được tìm đến.

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Huệ Viễn lánh mình ở núi Lư
Rừng Kỳ mở lối sống nhàn cư.
Mây đơn đá tảng phô chân tướng
Trăng bạc ao trong rõ tịnh tu.
Ý muốn chỉ huy hoa rụng rã
Nằm ngồi phòng vắng cỏ thanh u.
Cõi ngoài bụi tục không bay tới
Chỉ phép nhiệm mầu đến được ư.
Tuyền công người đương thời với Lý Kỳ, có lẽ đang tu thiền nơi xưa kia sư Huệ Viễn từng tu.

[1] Tức sư Huệ Viễn, một cao tăng đắc đạo đời Tấn, tu trên núi Lư Sơn.
[2] Núi nay thuộc huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây.
[3] Dịch âm chữ Phạn Jetavana, là tên khu vườn ông Cấp Cô Độc cúng dường Phật tổ Thích Ca, làm chỗ cho chư tăng có chỗ tu tập. Trong bài chỉ có nghĩa là khu rừng trong núi Lư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kỳ » Đề Tuyền công sơn trì