27/09/2022 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tải nguyệt minh quy
載月明歸

Tác giả: Đức Thành thiền sư - 德成禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 12:00

 

Nguyên tác

千尺絲綸直下垂,
一波才動萬波隨。
夜靜水寒魚不食,
滿船空載月明歸。

Phiên âm

Thiên xích ty luân trực há thuỳ,
Nhất ba tài động vạn ba tuỳ.
Dạ tĩnh thuỷ hàn ngư bất thực,
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy.

Dịch nghĩa

Nghìn thước dây tơ thả xuống dòng nước
Một làn sóng động kéo vạn làn sóng khác động theo
Đêm im, nước lạnh, cá chẳng cắn câu
Thuyền không trở về chở đầy cả một thuyền trăng.

Bản dịch của Phụng Hà

Trăm thước tơ câu, nước trong veo,
Một làn sóng động nghìn sóng theo.
Đêm thanh nước lạnh chẳng được cá,
Thuyền chở trăng về nhẹ tay chèo.
Theo An Chi trong Kiến thức ngày nay số 385, bài thơ thiền này là bài thứ hai trong sáu bài Bạt trạo ca của Thiền sư Đức Thành.

Hoàng Đình Kiên đời Tống rất thích bài thơ này và đã dựa vào bài này để viết bài từ theo điệu Tố trung tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đức Thành thiền sư » Tải nguyệt minh quy