29/01/2022 01:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôn chí bài 20 (Dấu người đi)

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/09/2005 18:08

 

Dấu người đi là đá mòn,
Ðường hoa vướng vất trúc luồn.
Cửa song dãi xâm hơi nắng,
Tiếng vượn kêu vang cách non.
Cây rợp tán che am mát,
Hồ thanh nguyệt hiện bóng tròn.
Rùa nằm hạc lẩn nên bầy bạn,
Ủ ấp cùng ta làm cái con.
Chữ Nôm:
鉘勜岃羅廏檘
唐花詠勿竹論
翓窗豸侵唏鋢
曢猿肹叫隔筃
夛葉傘曕庵沫
湖清月現俸覻
踋聮鶴吝戼排伴
幽邑共些濫丐昆

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Ngôn chí bài 20 (Dấu người đi)