17/01/2022 14:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Câu hỏi cơ bản

Tác giả: Michal Černík

Nước: Séc
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2008 18:16

 

Bản dịch của Dương Tất Từ

Bạn hãy nói tôi nghe

Con người cần bao nhiêu đức tính
để cảm thông được
nỗi cơ cực của người khác ?

Và cần bao nhiêu phẩm chất
để tư cách con người
mạnh mẽ hơn về tính nhân văn ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Michal Černík » Câu hỏi cơ bản