02/04/2023 13:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm mùa thu

Tác giả: Trúc Thông - Đào Mạnh Thông

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 21/01/2009 02:19

 

Em là mùa xuân
Ở giữa mùa thu

Mùa thu ru ru
Mùa thu bão tố

Màn mưa giăng giăng
Mắt em xa thẳm
Nào ai hay rằng...

Anh đằng sau mưa
Anh ngoài cánh cửa

Anh ngoài đêm thẫm
Anh ngoài ngàn khơi.
Nguồn: Mùa thu trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trúc Thông » Đêm mùa thu