15/08/2022 05:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thắc mắc của bé

Tác giả: Đặng Hấn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2008 21:14

 

Chỉ biết đi, biết chạy
Sao gọi là con ?
Thổi kèn ó...ò...o
kèn hay gà trống?
Chuyên bò ngang rất thẳng
Sao gọi là con cua?
Không lựa chọn hơn thua
Sao gọi là con kén?

Đứng hiên ngang cao thẳng
Sao gọi là cây xoài
Không buồn nhớ thương ai
Gọi sầu riêng sao được?
Không có một điều ước
Sao gọi là cây
Chưa giải toán bao giờ
Sao gọi là cây ?
Nguồn: Cầu chữ Y, NXB Kim Đồng, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Hấn » Thắc mắc của bé