05/06/2023 01:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai về

Tác giả: Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 19/07/2010 18:01

 

Huế mưa, nào thấy ai về
Hương Giang vẫn đó
Lạnh tê cõi lòng!
Nhớ thương
Gửi cánh Sâm Cầm
Văn Lâu ngóng đợi âm thầm
Người đi

Bâng khuâng
Gió nói điều chi
Lặn vào trong tiếng mái nhì
Mênh mang...

Trường Tiền
Da diết bắc ngang
Mưa qua vồi vội
Lỡ làng chút duyên...
(17/7/2010)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Nguyễn » Ai về