30/09/2021 01:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Thanh sắc tài danh”

Tác giả: Thích Thiền Tâm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2017 07:13

 

Thanh sắc tài danh thế lợi trêu
Bể trần chìm nổi kiếp vô liêu!
Giai nhân kiệt sĩ chừ đâu vắng?
Dấu sử nghìn thu để hận nhiều!
Hươu Tần tranh đuổi khắp giang san
Cỏ xót, mây thương, cuộc thảm tàn!
Lầu Hán vui trăng ai đó mấy?
Hơn thua thù hận thuở nào tan?
May gặp Như Lai ánh huệ không
Nước dương quyết rửa sạch mê lòng!
Đã lên non pháp quên tìm báu
Lần lựa đi về tiếc uổng công!
Vượt hết non cao vực thẳm rồi
Bên đường bỗng thấy sắc hoa tươi
Mới hay siêu đoạ do mình cả
Mà cõi mười phương cũng huyễn thôi.
Nguồn: Niệm Phật thập yếu, Thích Thiền Tâm, NXB Tôn giáo, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Thiền Tâm » “Thanh sắc tài danh”