16/10/2021 21:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc ru

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 13/02/2015 17:02

 

Trao đi trái tình yêu
Kết tụ từ năm tháng
Có vui buồn cay mặn
Có ân tình nặng sâu.

Bao nỗi niềm trước sau
Bao nhịp vần thao thức
Vần thơ theo bút mực
Gieo xuống từng giấc khuya.

Trao rồi, cảm thấy nhẹ
Tâm tư được giãi bày
Dẫu muối mặn gừng cay
Hay bồ hòn đắng chát...

Dẫu bị ném vệ đường
Trái thành cây, lá vẫy
Mai này người qua đấy
Lá cành thành tán che
Lá cành thành khúc ru!
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Khúc ru