23/05/2024 15:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vẫn thế

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/06/2022 09:27

 

Ơn trời đất cỏ cây đây vẫn thế.
Vẫn nhựa nguyên nồng phát tiết hương say.
Vẫn dáng lưng trần mềm em bến cũ.
Vẫn thư trai anh đọc sách mỗi ngày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Vẫn thế