06/12/2021 03:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lũng Tây hành kỳ 4
隴西行其四

Tác giả: Trần Đào - 陳陶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/11/2006 18:20

 

Nguyên tác

黠虜生擒未有涯,
黑山營陣識龍蛇。
自從貴主和親後,
一半胡風似漢家。

Phiên âm

Hiệt Lỗ sinh cầm vị hữu nhai,
Hắc Sơn[1] doanh trận thức long xà.
Tự tòng quý chủ hoà thân[2] hậu,
Nhất bán Hồ phong tự Hán gia.

Dịch nghĩa

Tù binh quỷ quyệt bị bắt sống nhiều chưa từng có,
Chiến trận ở núi Đen đã phân biệt rồng và rắn.
Từ khi thủ lĩnh đôi bên kết hoà,
Phong cách của người Hồ đã bị Hán hoá một nửa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lỗ gian cầm sống mỏi mòn
Hắc Sơn vây chặt doanh môn xa gần
Chủ thua phải chịu hoà thân
Nửa Hồ nửa Hán bất phân phong tình.
[1] Một núi Hắc Sơn ở tỉnh Trực Lệ, một ở Tân Cương, ra khỏi Đôn Hoàng, nhìn ra xa thấy dãy Hắc Sơn.
[2] Chính sách của nhà Hán cầu hoà với Hung Nô. Năm 220 tr.CN, Hán Cao Tổ Lưu Bang bị 40 vạn kỵ binh Hung Nô của Thiền Vu Mặc Đột vây chặt ở Bạch Đăng Đạo 7 ngày đêm, sau nhờ kế của Trần Bình cầu hoà và triều cống, quân Hung Nô mới lui. Bắt đầu từ đó về sau hàng năm nhà Hán phải triều cống vàng lụa, trâu bò, mỹ nữ,... cho Hung Nô, có khi phải đem cả công chúa gã cho người Hồ. "Chinh phụ ngâm": "Nay Hán xuống Bạch Thành đóng lại, Mai Hồ vào Thanh Hải dòm qua".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đào » Lũng Tây hành kỳ 4