28/03/2023 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Than thân chưa đạt

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/02/2006 16:29

 

Ta phải trang xong cái nợ ta,
Lẽ đâu chịu nợ mãi ru mà ?
Đường con, bu nó một năm một
Tính tuổi nhà thầy: ba lẻ ba.
Mở mặt quyết cho vua chúa biết,
Đua danh kẻo nữa mẹ cha già!
Năm nay ta học, năm sau đỗ,
Chẳng những Lương Đường[1] có thủ khoa.
[1] Tên làng của vợ tác giả (Hải Dương) có nhiều người thi đỗ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Than thân chưa đạt