18/05/2021 15:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm xúc tuyệt diệu biết bao

Tác giả: Grzegorz Wróblewski

Nước: Ba Lan
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 14/10/2007 13:48

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc Biên

Nhà thơ trẻ L. viết:
Cảm xúc tuyệt diệu biết bao được ở bên em,
Cho dù em chưa bao giờ ở đây,
Cho dù em sẽ không bao giờ đến,
Cho dù em sẽ không bao giờ hôn.

Ông bác của chàng, cũng là một nhà thơ, chỉnh lại:
Cảm xúc tuyệt diệu biết bao được ở bên em,
Cho dù em ngủ vùi trong tay một người lạ.
Cảm xúc tuyệt vời biết bao được ở bên em,
Cho dù em lừa dối ta từng mỗi sớm mai.

Bà người làm kinh nghiệm của họ, bà Janne,
Bấy giờ phát biểu như thế này:
Nếu không có đối tượng đam mê theo nghĩa thể xác,
Thì chẳng việc gì phải bận tâm với những bài thơ.
Cảm xúc tuyệt diệu biết bao khi ta có thể đá vào mông ai đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Grzegorz Wróblewski » Cảm xúc tuyệt diệu biết bao