25/09/2023 14:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngại ngùng

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi karizebato vào 03/07/2009 19:43

 

Ngại ngùng chưng những lúc phân kỳ,
Vó ký dùng dằng bước chẳng đi.
Lưu giản[1] đôi câu sa giọt ngọc,
Tương tư nửa gánh nặng vai chì.
Cầm thông[2] sầu gảy năm cung biệt,
Rượu cúc say nghiêng một chén ly.
Tưởng nước non này trăng gió ấy,
Thấu tình chăng nhẽ khách tương tri.
(Theo Quế Sơn thi tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
[1] Làm thơ lưu lại trước lúc chia tay.
[2] Gió lùa vào tán lá cây thông nghe như tiếng đàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Ngại ngùng