25/09/2020 03:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Thái Bạch phong
登太白峰

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2014 14:24

 

Nguyên tác

西上太白峰,
夕陽窮登攀。
太白與我語,
為我開天關。
愿乘冷風去,
直出浮雲間。
舉手可近月,
前行若無山。
一別武功去,
何時復更還?

Phiên âm

Tây thướng Thái Bạch phong,
Tịch dương cùng đăng phan.
Thái Bạch dữ ngã ngữ,
Vị ngã khai thiên quan.
Nguyện thừa lãnh phong khứ,
Trực xuất phù vân gian.
Cử thủ khả cận nguyệt,
Tiền hành nhược vô sơn.
Nhất biệt Vũ Công khứ,
Hà thì phục cánh hoàn?

Dịch nghĩa

Leo lên phía tây đỉnh Thái Bạch,
Xế chiều thì tới đỉnh cao nhất.
Nếu sao Thái Bạch nói với ta,
Sẽ vì ta mà mở cổng trời.
Thì ta sẽ nguyện cưỡi gió lạnh,
Bay ra khỏi tầng mây nổi.
Lúc đó giơ tay là tới mặt trăng,
Trước mặt hết còn núi non.
Nhưng một khi đã rời rặng Vũ Công rồi,
Thì đến bao giờ mới được quay lại?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Leo lên đỉnh phía tây Thái Bạch
Xế chiều thì cao nhất tới nơi
Nếu sao Thái Bạch ướm lời
Vì ta mà mở cổng trời thênh thang
Ta nguyện sẽ cưỡi làn gió lạnh
Bay xuyên qua những tảng phù vân
Giơ tay là tới mặt trăng
Núi non trước mặt đâu còn mà coi
Nhưng khi rời Võ Công rồi
Bao giờ mới được quy hồi thế gian?
Thái Bạch phong là đỉnh cao nhất của rặng Vũ Công, nay trong huyện Vũ Công, tỉnh Thiểm Tây. Tên tự của tác giả cũng là Thái Bạch, tương truyền mẹ ông khi mang thai mộng thấy sao Thái Bạch rơi vào mình, nên đặt tên ông như vậy. Ông coi sao Thái Bạch như thân thiết, có thể chuyện trò.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Đăng Thái Bạch phong