05/07/2022 06:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dâng đức Khổng Tử

Tác giả: Nguyễn Vỹ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2019 00:18

 

(Sài Gòn: Tổng hội Khổng học Việt Nam cho phối hợp với Bộ Văn hoá tổ chức Khánh đản Khổng Tử vào hồi 10 giờ sáng thứ năm 28-9 tại Viện Quốc gia Âm nhạc, 12 đường Nguyễn Du, Sài Gòn)

Diệu Huyền[1] cúi lạy Đức Khổng Tử
Ngài tha cho con tội “yêu thư yêu ngôn”
Nhưng niềm “lễ nghĩa” con vẫn giữ,
Rất kính phục Ngài là bậc Thánh nhơn
Triết lý của Ngài bao la trời biển
Đạo đức của Ngài đoan chính thanh liêm
Thanh thế của Ngài ngàn thu vinh hiển,
Uy danh của Ngài vạn đại tôn nghiêm

Nay ngày Thánh đản
Tệ nữ Diệu Huyền
Dâng ngài điều trần một bản
Dĩ thực tế vi tiên

Huyền cúi đầu, hề, kính cụ Khổng Khâu,
Thế hệ hai mươi, hề, thời đại hoả tiễn,
Đợt sống mới, hề, loạn xị xà ngầu,
Thụ thụ rất thân, hề, nam nữ biểu diễn
Tam cang ngũ thường, hề, gió cuốn mất tiêu
Quân thần tan nát, hề, huống chi phụ tử
Phu phụ rời rạc, hề, như bọt như bèo,
Tứ đức tam tòng, hề, kể chi khai tử
Gái “mini jupe”, hề, “đề-con-lờ-tê”
Hở ngực hở đùi, hề, cho đàn ông ngắm,
Cỡi xe Honda, hề, chạy bay văng tê,
“Xì líp, xu chieng” hề, nhảy ra biển tắm
“Xi-ti-uây” (C.T.Y.) hề, cho không tình yêu,
Gái bán Bar, hề, đeo theo ngoại kiều,
Cười toe toét, hề, đú đa đú đởn,
“Ô-kê Sa-lem” hề, tự đắc hiu hiu,
Gái 14, 15 hề, trốn nhà theo trai,
Trai 16,17 hề bất tuân phụ mẫu
Học trò cao bồi, hề, cầm dao đâm thầy
Bằng hữu chi giao, hề, như mã cẩu.
Hành chánh, hề, ăn hối lộ lu bù.
Ứng cử Tổng thống, hề, cổ động láo toét,
Lừa bịp dân chúng, hề, tưởng đâu dân ngu
Ham uy quyền, hề, để đục khoét,
Cộng sản lợi dụng, hề, xã hội rối ren,
Tình hình xôi thịt, hề, thối nát, ôi thối nát,
Tuyên truyền phá rối, hề, chánh trị leng beng,
Gây khủng bố, hề, lựu đạn tàn sát.

Thế cho nên,
Huyền lạy Ngài Khổng Tử,
Ước mong Ngài tái sinh,
Để ngài tề gia trị quốc thử,
Cho thiên hạ hoà bình.
Hoạ may có Ngài chỉnh huấn,
Cứu quốc cứu dân.
Mới mong đời Nghiêu, Thuấn
Hoà bình, hạnh phúc, vân vân…!
Đăng trên Tạp chí Phổ thông số 201, ngày 15-10-1967.

Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968
[1] Một bút danh của tác giả dùng khi viết báo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vỹ » Dâng đức Khổng Tử