14/10/2019 15:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dốc một lòng lấy chồng dốt nát

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/06/2019 05:41

 

Dốc một lòng lấy chồng dốt nát,
Để ra vào rửa bát nấu cơm.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Dốc một lòng lấy chồng dốt nát