07/12/2022 05:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu giản Hà Nội văn thân quý liệt
留柬河内文紳貴列

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 23:58

 

Nguyên tác

帝憐老病卑完名,
擬向見孫課讀耕。
復仕跡希文彥博,
退師辤遜呂飴甥。
盈虧海月無窮思,
閱厯江山不尽情。
歸卧隐憂誰爲解,
龍城清息枕边声。

Phiên âm

Đế liên lão bệnh tỷ hoàn danh,
Nghĩ hướng kiến tôn khoá độc canh.
Phục sĩ tích hy Văn Ngạn Bác,
Thoái sư từ tốn Lã Di Sanh.
Doanh khuy hải nguyệt vô cùng tứ,
Duyệt lịch giang sơn bất tận tình.
Quy ngoạ ẩn ưu thuỳ vị giải,
Long Thành thanh tức chẩm biên thanh.

Dịch nghĩa

Vua thương già bệnh đã cho trọn vẹn danh tiếng
Phải dạy cho con cháu đọc sách và cấy cày
Lại làm quan thì mong như Văn Ngạn Bác
Lui về làm thầy phải nhượng Lã Di Sanh
Trăng trên biển đầy vơi gợi ý tưởng vô cùng
Từng trải với non sông nên tình vô tận
Trở về nằm, nỗi ẩn ưu nhờ ai giải được
Tin tức về thành Thăng Long vẫn vẳng bên gối

Bản dịch của Hạ Thái

Tuổi già vua mến vẹn công danh
Dạy dỗ cháu con chuyện học hành
Quan lại chỉ mong Văn Ngạn Bác
Dân thường ước được Lã Di Sanh
Trăng soi mặt biển lòng man mác
Núi trải triềng sông dạ mông manh
Hưu trí chưa yên bề ẩn dật
Thức thao gối mộng với Hà Thành
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Lưu giản Hà Nội văn thân quý liệt