22/09/2020 09:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cơm sôi bớt lửa kẻo trào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2015 18:05

 

Cơm sôi bớt lửa kẻo trào,
Mẹ ơi khoan bán, má đào đang non.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cơm sôi bớt lửa kẻo trào