09/08/2020 07:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bành Lễ hồ vãn quy
彭蠡湖晚歸

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/10/2013 07:09

 

Nguyên tác

彭蠡湖天晚,
桃花水气春。
鳥飛千白點,
日沒半江輪。
何必為遷客,
無勞是病身。
但來臨此望,
少有不愁人。

Phiên âm

Bành Lễ hồ thiên vãn,
Đào hoa thuỷ khí xuân.
Điểu phi thiên bạch điểm,
Nhật một bán giang luân.
Hà tất vi thiên khách,
Vô lao thị bệnh thân.
Đãn lai lâm thử vọng,
Thiểu hữu bất sầu nhân.

Dịch nghĩa

Cảnh hồ Bành Lễ vào lúc buổi chiều:
Hoa đào, dòng sông và khí trời đều toát ra vẻ xuân.
Chim bay hàng ngàn điểm trắng,
Mặt trời đã lặn một nửa xuống sông.
Đâu cứ phải là người bị đi đày
Mới là người không có việc làm và đau ốm.
Mà lại ngắm cảnh nơi này,
Mới thấy ít có những người không buồn rầu.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Hồ Bành Lễ chiều rồi,
Khí nước đào xuân tươi.
Chim bay ngàn điểm trắng,
Dưới sông lặn mặt trời.
Đâu cứ người đày ải,
Không việc phải ốm đau.
Thử đến gần ngắm lại,
Ít có kẻ không sầu.
Bành Lễ là hồ tại Giang Châu, nơi tác giả bị đi đày năm 815, nay tại đông nam huyện Tầm Dương, tỉnh Giang Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Bành Lễ hồ vãn quy