21/08/2022 01:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Huyết ốc trung nguyên phì kình thảo)
無題(血沃中原肥勁草)

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2008 10:51

 

Nguyên tác

血沃中原肥勁草,
寒凝大地發春華。
英雄多故謀夫病,
淚灑崇陵噪暮鴉。

Phiên âm

Huyết ốc trung nguyên phì kình thảo,
Hàn ngưng đại địa phát xuân hoa.
Anh hùng đa cố mưu phu bệnh,
Lệ sái sùng lăng táo mộ nha.

Bản dịch của Phan Văn Các

Máu tưới trung nguyên tươi cỏ cứng
Lạnh đông đất rộng nở hoa xuân
"Anh hùng" rách việc, "quân sư" ốm
Nháo nhác quạ chiều, lệ đẫm lăng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Vô đề (Huyết ốc trung nguyên phì kình thảo)