05/07/2020 21:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếp nội thư tín ký hàn y bút điều sổ sự

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:31

 

Phiên âm

Nhất giam đăng hạ vạn hàng đề,
Thử dạ tàn hồn nhiễu tú khuê.
Trường hận thuỳ giao luân cảm tự ?
Độc miên nhân tự vọng kim kê.
Hàn y ổn thiếp phong tân tứ,
Tố quản tiêm minh tẩy cựu đề.
Lai thất tha thời hảo qui khứ,
Nhập môn tri hữu nhẫm thung thê.

Bản dịch của Nguyễn Quí Liêm

Trước đèn thư mở, lệ muôn hàng,
Hồn gửi phòng the luống vẩn vương!
Kiếp hận, ai xui thêu chữ gấm,
Đêm suông ta những ngóng gà vàng.
Áo mền, ủ ấm bao tình tứ,
Bút mới dầm tan mọi thảm thương!
Rồi nữa nhà Lai khi trở lại.
Bước vào mừng có bạn tao khang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Tiếp nội thư tín ký hàn y bút điều sổ sự