10/12/2022 13:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên Đông bên Đoài

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 17/04/2021 19:56

 

Tàn qua một cuộc sang trang
Quê hương nhìn lại vô vàn đớn đau
Người xa người chốn thương nhau
Đôi bờ thế kỷ nhìn nhau khóc ròng!

Lệ nhoà phong kín biển Đông
Lệ khô xa xót Cửu Long phơi mình
Lệ chan mặn thuở “hoà bình”
Lệ nồng cay đắng thương hình núi sông

Bên Đoài em nhớ bên Đông
Năm canh mấy giọt sầu đong mi tràn
Xa nhau biền biệt ngút ngàn
Thương nhau xin nghĩa trầu vàng cau xanh…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Bên Đông bên Đoài