15/06/2024 22:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi tưởng

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2009 21:51

 

Tôi đã về thăm sóng nước xưa
Ven bờ liễu rủ tóc mây đưa
Hồn tôi vẫn nguyên trời mây nước
Tóc bạc quên dần chuyện nắng mưa
(Về lại Hà Nội tháng 11/1997)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Hồi tưởng