24/06/2024 17:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng đào sa kỳ 2
浪淘沙其二

Tác giả: Thang Trân - 湯珍

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2014 07:01

 

Nguyên tác

灩澦瞿塘險未平,
狂沙惡浪見堪驚。
相逢盡勸公無渡,
蜀道那聞斷客行。

Phiên âm

Diễm Dự, Cù Đường hiểm vị bình,
Cuồng sa ác lãng kiến kham kinh.
Tương phùng tận khuyến công vô độ,
Thục đạo na văn đoạn khách hành.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đất hiểm trở vùng Cù Đường, Diễm Dự
Khiến kinh tâm vì sóng dữ cát bay
Đừng qua sông, khuyên ông khi gặp mặt
Hãi người đi, đường Thục khó khăn thay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thang Trân » Lãng đào sa kỳ 2