10/06/2023 05:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giản Tàng Nhất
柬藏一

Tác giả: Trữ Vịnh - 儲泳

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2019 08:58

 

Nguyên tác

靈竺山前滿逕苔,
游春車馬可曾來。
共君便欲攜尊去,
一樹海棠花正開。

Phiên âm

Linh Trúc sơn tiền mãn kính đài,
Du xuân xa mã khả tằng lai.
Cộng quân tiện dục huề tôn khứ,
Nhất thụ hải đường hoa chánh khai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi Linh Trúc đường đầy rêu mọc,
Xe ngựa từng có lúc du xuân.
Anh tôi cầm chén đi cùng,
Hải đường chào đón cây lồng đầy hoa.
Tàng Nhất (1184-1275) là bạn của Trữ Vịnh, tên Trần Uất 陳鬱, tự Trọng Văn 仲文, hiệu Tàng Nhất, quê Sùng Nhân, Lâm Xuyên (nay thuộc Giang Tây), cũng đã làm quan và có một số thơ văn để lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trữ Vịnh » Giản Tàng Nhất