02/12/2022 16:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng bạn mới về quan

Tác giả: Nguyễn Sĩ Giác

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 22:19

 

Mưỡu:
Giang hồ vui thú gió trăng
Gặp anh em những nửa mừng, nửa thương.
Quản gì kém phấn thua hương,
Công danh thôi cũng như nhường mặc ai!

Hát nói:
Ngàn xanh dậm biếc,
Cánh chim hồng còn tiếc lúc bay cao,
Đoái non xanh ngảnh lại thuở bồng mao,
Gánh thư kiếm xiết bao là chí nghiệp
Lỡ bước mới hay trời đất hẹp,
Về quan nên thấy bạn bè thưa,
Giấc hoàng lương giờ đã tỉnh hay chưa?
Truyện phù thế ngàn xưa âu cũng vậy.
Lúc luân lạc tương tri nào có mấy,
Người tử sanh ai đấy hẹn nhau cùng,
Lưỡi kia xem lại còn không!
Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Giác » Tặng bạn mới về quan