01/10/2022 10:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Núi Song Ngư

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 03:10

 

Sơn thủy so xem chốn hữu tình,
Chưng đây mừng thấy lạ hòa[1] thanh.
Dăng ngang biển, chờn vờn lớn,
Cao chọc trời, ngần ngật[2] xanh.
Muôn kiếp chầu về đền Bắc cực[3],
Ngàn thu chống khỏe cõi Nam minh[4].
Đời đời trụ thạch quyền trong nước,
Thiên hạ nào ai chẳng biết danh.

Núi Song Ngư ở cửa Hội, giáp giới huyện Nghi Lộc và huyện Nghi Xuân (đều thuộc Hà Tĩnh). Hai ngọn núi song song cao vót, như hai con cá bơi.
[1] Và.
[2] Ngăn ngắt.
[3] Sao Bắc Cực, tượng trưng ngôi vua.
[4] Biển nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Núi Song Ngư