03/02/2023 16:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bầy còng tập viết

Tác giả: Vũ Duy Thông

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/09/2015 23:11

 

Suốt ngày còng lấy càng
Viết chữ lên mặt cát
Buổi tối còng về hang
Nước triều lên xoá hết

Còng lại nghĩ biển chê
Chữ mình còn chưa đẹp
Nên ngày nào cũng viết
Trên cát ướt phẳng lì

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Duy Thông » Bầy còng tập viết