04/10/2023 23:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thướng Minh đế thi kỳ 2
上明帝詩其二

Tác giả: Bùi Bá Kỳ - 裴伯琦

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2008 02:24

 

Nguyên tác

陳事陵夷未可期,
含冤抱恨有天知。
南方臣子懷忠義,
誓國捐驅伐季犛。

Phiên âm

Trần sự lăng di vị khả kỳ,
Hàm oan bão hận hữu thiên thi.
Nam phương thần tử hoài trung nghĩa,
Thệ quốc quyên khu phạt Quý Ly.

Dịch nghĩa

Việc nhà Trần suy sụp biết ngày nào mới khôi phục được,
Ngậm oan ôm hận chỉ có trời biết.
Phận tôi con nước Nam mang lòng trung nghĩa,
Thề vì nước bỏ mình để đánh Quý Ly.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Họ Trần suy sụp biết sao đành
Ngậm oan ôm hận trước cao xanh
Phương nam thần tử lòng trung nghĩa
Thề quyết bỏ thân diệt loạn thần
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Bá Kỳ » Thướng Minh đế thi kỳ 2