20/06/2024 21:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Chiền tân đình
題廛濱亭

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2011 05:08

 

Nguyên tác

紅塵未了一生緣,
客裡偷閒且繫船。
如此江山如此樂,
重來未卜是何年。

Phiên âm

Hồng trần vị liễu nhất sinh duyên,
Khách lý thâu nhàn thả hệ thuyền.
Như thử giang sơn như thử lạc,
Trùng lai vị bốc thị hà niên.

Dịch nghĩa

Bụi hồng chưa hết cái nhân duyên một đời
Trong đất khách khi thanh nhàn hãy tạm buộc thuyền lại
Núi sông như thế, niềm vui như thế
Đến thăm lần nữa, chưa tính được là năm nào?

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Bụi hồng chưa dứt hết cơ duyên,
Đất khách thanh nhàn tạm đậu thuyền.
Cảnh núi sông kia vui biết mấy,
Liệu chừng lại đến có bao phen?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Đề Chiền tân đình